محل تبلیغات شمادر شرایطی که مردماز وضعیت فعلی اقتصاد کشور ناراضی هستند و اعتراضاتی را به حق نسبت به وضعیت معیشتو به طور کلی به اقتصاد دارند ، عده ای از مخالفان نظام در تلاشند با جهت دهی بهاین اعتراضات اهداف خود را محقق سازند . اهدافی که با خواست و گلایه بحق مردم هیچهمخوانی ندارد بلکه اعمال خشونت آمیز و تخریبگرانه ضد منافع ملی بوده و امنیتعمومی مردم را به خطر خواهد انداخت.عملکرد ناکارآمد اقتصادی مسئولین و اعمالافرادی که به این وضعیت دامن می زنند واقعیتی را رقم زده است که قابل انکار نیست وشاهد موجی از اعتراضات مردمی در کشور هستیم.   لذا برای مواجهه صحیح با این واقعیت اجتماعی چند نكته را بایددر نظر داشت:

1- باید فهم صحیحی از خاستگاه این نیتی‌ها و ماهیت آن داشتبسیای از منافقین و دشمنان کشور در داخل و خارج فعال شده اند تا آدرس غلطی را برای خواستگاه این اعتراضات به مردم بدهند.هرگز انکار واقعیت، درمان و چاره مشکل نیست .مسئولین دولتی نباید وضعیت کشور را با توهم رشد اقتصادی و تورم یک رقمیانکار کنند. فعال شدن گروه نفاق وسلطنت طلبان و ضد انقلاب داخلی و خارجی و شبکههای ماهواره ای در فضای واقعی و مجازی برای آدرس غلط دادن به مردم ، هوشیاری مردمو مسئولین کشور را می طلبد.

 

2- باید برای جدا كردن صف اكثریت با مطالبات معیشتی از اقلیت ییا ماجراجو و عامل دشمن چاره اندیشید و در این میان مسئولین و خود مردم باید بیشاز همه هوشیار باشند. مردم مومن و انقلابی که خود از قشر مستضعفیند و هم اکنوندچار فشار اقتصادی هستند ، در شرایط فعلی نباید صحنه را خالی کنند تا عوامل دشمناز عدم حضور آنان سواستفاده نماید. حضور مسئولین و همراهی آنان از جمله ائمه جمعهو جماعات و اقشار حزب اللهی با مردم به خوبی می تواند هم خواست بحق مردم را مطرحسازد و هم فرصت را از عوامل دشمن و نفاق بگیرد.  

3 برای حل معضلات اقتصادی و پاسخ معتبر به خواسته‌های مردم مسئولینو به‌ویژه مدیران دولتی به میان مردم رفته گله‌مندی‌های آنان را استماع كنند وتدابیر دارای بازده كوتاه‌مدت را ارائه و اجرا نمایند. اكنون بیش از همیشه اجرایسریع و جهادی راهبرد اقتصاد مقاومتی باید در دستور كار قرار گیرد و مردم اثرات آن‌رادر سفره معیشت خود مشاهده نمایند

4- قوه قضائیه بایدبرای تسکین درد و گلایه مردم در خصوص فسادموجود در ادارات ، سازمانها ، بانکها . موسسات پولی و اقتصادی قاطعانه و سریع عملنماید و مفسدین واقعی را بدون توجه به وابستگی به آقایان و آقازادگان و قدرتمندانزر و زور و تزویر محاکمه علنی کرده و حد شرعی و قانونی را در جلو چشم مردم به اجرادرآورد.

5- رسانه ملی برای تنویر افکار عمومی باید میدان دار فضایرسانه ای کشور باشد و اخبار را بدون ملاحظه ی    و با در نظر گرفتن منافع ملی ، دسته اول وشفاف در اختیار مردم قرار دهد تا فرصت از رسانه های معاند و دشمن گرفته شود.گفتمان حلقه مفقوده جبهه انقلاب اسلامی

جنگ اقتصادی و اولویت‌ها

چگونگی مواجه با اعتراضات مردمی

مردم ,کشور ,، ,مسئولین ,اقتصادی ,دشمن ,مسئولین و ,را به ,و گلایه ,کشور را ,مردم به

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ دانشجویان زیست شناسی 89 دانشگاه زابل Willa's memory Kim's page خبرنامه بازاریابی engoltentplan محرمانه grounworkwitspods fintimnnibo arkaperdi cumetulear