محل تبلیغات شما
  

روح اله اژدری

درحالینماینده شیراز سومین حرم اهل بیت(س) کشور درخواست بزرگداشت روز کورش در 7 آبان ماهکرده است که در سالهای اخیرباستانگرایان افراطی با خط گیری از ماهواره ها و شبکههای وابسته که هزینه ها و برنامه های خود را از آمریکا و صهیونیسم دریافت مینمایند، کورش پادشاه خوش نام ایرانی را مظهر باستانگرایی افراطی معرفی می کنند. دراین که کورش یکی از پادشان باستانی ایران با عملکرد اخلاقی و انسانی خود، نامینیکو از خود به یادگار نهاده است شکی نیست. تا جایی که بعضی از مفسرین قرآن احتمالداده اند شاید کورش همان ذوالقرنین باشد. اما آنچه مسلم است باید به این نکته توجهنمود که کورش پرستی و باستانگرایی در شرایط فعلی ماهیتی جز اسلام ستیزی و ضدیت بادستاورد های انقلاب اسلامی ندارد. همانطور که مشاهده می شود در شبکه های مجازیباستانگرایی مساوی با عرب ستیزی و اسلام ستیزی است. طرفداران باستانگرایی و شونیستهای وطنی در باطن خود نوعی عقده فاشیستی دارند که در صورت مجال ،عملکردی کمتر ازداعش نخواهند داشت. باستان گرایان افراطی مشکلشان با اسلام است و نه با مذهب بطور عام،آنان دین را عامل عقب ماندگی نمی دانند بلکه صرفاً اسلام را اینگونه توصیف می کنند.از دید آنان آیین اهورایی و باستانی ایرانیان زردتشتی نه تنها سدراه پیشرفت و تمدن نبوده بلکه در عصری که آن آئین در ایران گسترش داشته است ، ایرانیاندارای امپراطوری نیرومند و پهناوری نیز بوده اند.ایران امروز متشکل از اقواممختلفی مثل ترک ، عرب ، فارس ، بلوچ ، ترکمن، کرد و لر است که به دلیل اشتراکاتعمیق اعتقادی مثل اسلام ،قرنها در کنار هم زیسته اند . فاشیسم باستانگرایی در درونخود نوعی تنفرپراکنی نژادی دارد که از عرب ستیزی شروع و بعد ها به ترک ستیزی خواهدکشید چرا که اینضدیت بیمارگونه و نژاد پرستانه بدلیل نقش پر اهمیت ترکان در گسترش اسلام و حکومتهای حاکم در ایران می باشد و قطعا سایر اقوام را هم بی نسیب نخواهد گذاشت.  از دیدگاه باستان گرایان نژادپرست " ایرانیت نه آنچه ما اکنون هستیم بلکه حقیقت یا ویژگی ایاست که با آمدن اسلام از دست رفته است ویا به تعبیر دیگر آنها منهدم و تخریب گشته اند.از دیگاه آنان دوران ایران اسلامی مظهر غارت و ویرانگری قلمداد می شود و در مقابل پادشاهانسلسله ساسانیان و به ویژه خسرو انوشیروان مظاهر عدالت و سازندگی معرفی میگردند. درباب ایدئولوژی تزریقی باستانگرایی سخن ها بسیار است اما همین بس که در شرایط فعلیتاکید بر باستانگرایی هدفی جز تخریب انقلاب اسلامی ندارد و این در شرایطی مطرح میشود که قدرت ایران امروز از مرزهای کشور فراتر رفته و ما در جهان امروز نقشی اساسیبه عهده داریم و هر چقدر حوزه نفوذ ژئوپلتیکی ما افزایش یابد موجب قدرت ایرانخواهد گردید و چون این همه نفوذ و قدرت جهانی در سایه انقلاب اسلامی ظهور پیدا میکند و حوزه نفوذ قدرتمندان استعمارگرغربی را محدود می سازد ، لذا باید در درونکشور برای نظام جمهوری اسلامی حاشیه سازی نمایند. یادم می آید در سالهای اصلاحاتدر ایام عید نوروزکه مردم در قالب راهیان نور یاد و نام شهدا و دفاع مقدس را زندهنگه می داشتند یکباره  عطاء الله مهاجرانیوزیر وقت ارشاد در یک برنامه طراحی شده نظرها را متوجه تخت جمشید نمود تا اذهان رااز توجه به شهدا و دفاع مقدس دور نماید. امروز نیز در حالی که سرداران بزرگی چونشهید همدانی ها و شهید حججی ها با تاسی به اسلام و مکتب اهل بیت (ص) در فاصلهدوهزار کلومتری برای امنیت و توسعه نفوذ ژئوپلتیکی این کشور جانفشانی می کنند ،عواملیمانند بهرام پارسایی نماینده اصلاح طلب شیراز می خواهند ذهن و جانجوانان وطن را بسویی سوق دهند که موجب انقطاع با اصل اسلام ، انقلاب اسلامی و مذهبتشیع گردد. افکارعمومی مردم و بخصوص مردم شهر شیراز سومین حرم اهل بیت هوشیار وآگاه به مقاصد شوم باستانگرایان و شونیست هایی هستند که می خواهند بدیلی برایاسلام و ایران امروزو بخصوص بارگاه قدسی حضرت امام رضا و برادران مکرمش در شیرازبسازند. اما بیهوده آب درهاون می کوبند. چرا که برای این نمادی که به عنوان قبرکورش از آن یاد می کنند و بر آن جاهلانه سجده می نمایند و طواف می کنند ، سندی همندارد و د رتاریخ از آن حتی به نام مادر سلیمان یعنی قبر مادر حضرت سلیمان نبی همیاد شده است. در پایان لازم می دانم به عنوان شهروندی از شهروندان سومین حرم اهلبیت (س) به این نماینده تذکر دهم که به جای حاشیه سازی ها برای کشور بهتر است بهوظیفه نمایندگی خود بپردازد و بداند که عملکردی اینگونه از چشم مردم مومن وانقلابی سومین حرم اهل بیت(س) بدور نخواهد ماند. 

گفتمان حلقه مفقوده جبهه انقلاب اسلامی

جنگ اقتصادی و اولویت‌ها

چگونگی مواجه با اعتراضات مردمی

اسلام ,، ,ها ,باستانگرایی ,اسلامی ,های ,می کنند ,اهل بیت ,انقلاب اسلامی ,سومین حرم ,حرم اهل ,انقلاب اسلامی ندارد

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب کبری سلام الله علیها روستای مالیچه ازنا inonulchan Donald's info یک قدم مانده به عشق William's notes تور تایلند | تور نوروزی تایلند | تور پوکت، پاتایا و بانکوک porgiotrixcon dokhtaroonehana stoutrodarnee